Şcoala gimnazială "GHEORGHE bRĂESCU" CALAFAT 

 

Str. Traian, nr. 26, Calafat, Dolj, România

Tel. 0251-230.932,fax: 0251-230.111

E-mail: scoala_gheorghebraescu@yahoo.com

Facebook: scoalabraescu

hi